Zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych.

Informujemy że od 01.01.2019 roku zmieniła się Ustawa o Związkach Zawodowych i o reprezentatywności Związkowej. W Polskiej Grupie Górniczej S.A. są cztery związki zawodowe reprezentatywne (mające cechy charakterystyczne dla jakiejś zbiorowości):
1. NSZZ Solidarność
2. WZZ Sierpień 80
3. ZZG w Polsce (OPZZ)
4. ZZ Kadra (FZZ)
i z nimi Pracodawca może rozmawiać i negocjować. Pozostałe Związki Zawodowe w PGG S.A. są niereprezentatywne w myśl nowej Ustawy Związkowej. I po prostu nic nie znaczą dla pracodawcy.

ZAPRASZAMY pracowników KWK „SOŚNICA” do wstąpienia w nasze szeregi.

Uchwały Zarządu Związku.

W dniu 17.01.2019 roku na Zebraniu Zarządu ZZGwP KWK „Sośnica” przyjęto :

– uchwałę precyzującą otrzymanie świadczenia statutowego dla naszych członków: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 1 raz w roku – przysługuje dzieciom wyjeżdżającym poza miejsce zamieszkania na co najmniej 6 noclegów na kolonie, zimowiska, obozy i zielone szkoły.

– uchwałę o wydaniu paczek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci naszych członków w wieku 0-16 lat.