Uchwały Zarządu Związku.

W dniu 17.01.2019 roku na Zebraniu Zarządu ZZGwP KWK „Sośnica” przyjęto :

– uchwałę precyzującą otrzymanie świadczenia statutowego dla naszych członków: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 1 raz w roku – przysługuje dzieciom wyjeżdżającym poza miejsce zamieszkania na co najmniej 6 noclegów na kolonie, zimowiska, obozy i zielone szkoły.

– uchwałę o wydaniu paczek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci naszych członków w wieku 0-16 lat.