Okupacja PGG -bieżące informacje (dla nie mających dostępu do Facebooka)

Dzisiaj(29.11.2019) podpisano protokół rozbieżności w sporze zbiorowym w PGG.

Wynikia z niego, że podstawa tegorocznej 14tki zostanie zwiększona o dodatki stałe. W pozostałych kwestiach spór trwa nadal.

Dzisiejszego dnia ekipę KWK RUDA zmienili w PGG koledzy z ZZG ROW KWK „MARCEL” z przewodniczącym Krzysztofem Wojciechowskim na czele.

Po sporządzeniu protokołu rozbieżności, w godzinah wieczornych związkowcy opuścili siedzibę spóki.

(SILESIA 24.PL) Bez przełomowych rozstrzygnięć, bez uścisków dłoni i bez w pełni wypracowanego porozumienia ma zakończyć się maraton negocjacyjny w siedzibie PGG z udziałem m.in. pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adama Gawędy. Najpewniej podpiszemy protokół rozbieżności – twierdzą nieoficjalnie związkowcy.

Specjalne oświadczenie w sprawie rozmów w Polskiej Grupie Górniczej wydał z kolei Sebastian Darul ze Stowarzyszenia Lepsze Jutro Dla Górnictwa. Zaapelował do wszystkich uczestników rozmów o możliwość dołączenia do nich i wspólnego wypracowania porozumienia.

Kolejna tura rozmów ma się rozpocząć po uroczystościach barbórkowych. Pierwotnie planowano, że rozmowy płacowe odbędą się 5 grudnia. Związki domagają się 12-proc. podwyżki płac zasadniczych w 2020 roku oraz włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i nagroda roczna, tzw. czternastka.

(DWUTYGODNIK „GÓRNIK”) Fiaskiem zakończyły się dzisiejsze(28.11.2019) rozmowy w PGG,

Nie ma porozumienia w PGG. – Propozycja przedłożona przez zarząd spółki jest nie do zaakceptowania – powiedział „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce biorący udział w negocjacjach. Jutro o 10.30 ma rozpocząć się kolejna tura rozmów. Przedstawiciele central związkowych pozostali na noc w siedzibie spółki.

W rozmowach ze związkami oprócz zarządu spółki, brali udział przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz wiceminister Adam Gawęda.

(DWUTYGODNIK „GÓRNIK”) Trwa przerwa w rozmowach w PGG

Już ponad dwie godziny trwa przerwa w negocjacjach płacowych w Polskiej Grupie Górniczej. Trwają analizy finansowe.
Dzisiejsze rozmowy rozpoczęły się po 15 godzinie od spotkania związków zawodowych z wiceministrem Adamem Gawędą. Potem do rozmów dołączył zarząd spółki na czele z prezesem Tomaszem Rogalą.
jb

Rada OPZZ identyfikuje się z protestującymi w PGG

Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie protestu w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w pełni identyfikuje się z protestującymi związkami zawodowymi Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) i popiera słuszne oczekiwania pracowników w zakresie wzrostu wynagrodzeń, zgłoszone w trakcie procedury sporu zbiorowego. Postulat 12-procentowej podwyżki płac zasadniczych od 1 stycznia 2020 roku oraz włączenie dodatku gwarantowanego do podstawy wymiaru nagrody barbórkowej i czternastej pensji upraszcza system wynagradzania w przedsiębiorstwie i jest uzasadniony ekonomicznie w świetle wyników finansowych PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. w 2018 roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku. Osiągnięty wynik jest znacząco lepszy niż w 2017 roku, kiedy wyniósł 86 mln zł. To w pełni zasługa wszystkich górników PGG S.A.
Oczekujemy ponadto, że zarząd spółki przekaże stronie społecznej projekt planu techniczno-ekonomicznego na 2020 rok oraz prognozowaną wielkość wydobycia. Powinno to ułatwić prowadzenie dialogu społecznego i sprzyjać zawarciu kompromisu.

Rada OPZZ wskazuje, że niezadowolenie z sytuacji w kopalniach i niskich płac musi zostać zauważone przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. a postulaty w pełni zrealizowane, tym bardziej, że rząd stale deklaruje potrzebę szybszego wzrostu płac i konieczność zapewnienia pracownikom lepszych warunków pracy i płacy.

ZWIĄZKOWCY ZJAWILI SIĘ DZISIAJ W SIEDZIBIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŻĄDAJĄC BEZZWŁOCZNEGO PODJĘCIA ROKOWAŃ W SPORZE ZBIOROWYM NA TEMAT WZROSTU PŁAC.

Obserwuj na bieżąco na Facebook

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Zawodowy-G%C3%B3rnik%C3%B3w-w-Polsce-KWK-So%C5%9Bnica-139623793247331/