Spór zbiorowy -informacje.

Pierwsze spotkanie w ramach mediacji w sporze zbiorowym w PGG nie przyniosło rozstrzygnięć.
Ustalono sprawy organizacyjne. Mediator wniósł o przekazanie mu dokumentów.
W czwartek strona związkowa oczekuje na rozmowy z zarządem spółki w sprawie wysokości wypłaty 14-tej pensji za 2019r.
Następne spotkanie w ramach mediacji zaplanowano na 30 stycznia 2020r.

oprócz tego……