Do członków ZZG w Polsce, pracowników powierzchni i administracji.

W związku z prowadzonym przez ZZG w Polsce badaniem pt. „Kwalifikacje i kompetencje w samoocenie pracowników administracyjnych kopalń i możliwość ich wykorzystania w zdekarbonizowanym rynku pracy” zwracamy się z prośbą o skierowanie poniższego linku do naszych członków, pracowników powierzchni i administracji. Badanie jest całkowicie anonimowe. Badanie zostało przygotowane w odpowiedzi na zagrożenia związane z utratą miejsc pracy w związku z trwającym procesem transformacji polskiego górnictwa.

ZZG w Polsce aktywnie uczestniczy w ograniczeniu do minimum negatywnych skutków tego procesu. Jednak, aby lepiej argumentować nasze stanowisko ważne jest, aby miało one odniesienie do konkretnych opinii pracowników, członków naszej organizacji. W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę. 

 Ankieta znajduje się tutaj

:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNhw5fvLTQ2K33ZSB46lgEdr8tB-Y43tlOt9YWMk4pEU9pmg/viewform?usp=sf_link

Na jej wypełnienie wystarczy poświęcić 5 minut.  Ankieta powstała w ZZG w Polsce i na wewnętrzny użytek ZZG w Polsce. Jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.