INFORMACJE od PGG DLA PRACOWNIKÓW.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z urlopu górniczego,albo jednorazowej odprawy pieniężnej w grudniu tego roku mogą złożyć odpowiedni wniosek do 02.11.2021. Informacje w tej sprawie udziela dział spraw pracowniczych na macierzystej kopalni.

UWAGA.

Wzięcie udziału w ostatnio publikowanej ankiecie tego dotyczącej nie oznacza, że wniosek został złożony

Sondaż na portalu pracownika PGG(ważny przez tydzień).

W Polskiej Grupie Górniczej sondaż dotyczący zainteresowania osłonami odbywa się za pośrednictwem internetowego Portalu Pracownika – chęć odejścia z wykorzystaniem urlopów lub odpraw mogą zgłaszać pracownicy wszystkich kopalń PGG oraz katowickiej centrali spółki. Jeżeli otrzymają zgodę pracodawcy na odejście, przed przekazaniem majątku do SRK zostaną formalnie przeniesieni do kopalni Pokój, a stamtąd trafią do spółki restrukturyzacyjnej.

Przedstawiciele PGG zastrzegają, że obecny sondaż ma charakter niezobowiązujący i ma jedynie pokazać skalę zainteresowania osłonami wśród osób uprawnionych do takich świadczeń. Przeniesienie do SRK każdorazowo wymaga zgody pracodawcy,

Czytaj więcej na

https://biznes.interia.pl/praca/news-odprawy-urlopy-przedemerytalne-w-pgg-decyzja-tylko-do-konca-,nId,5560964#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome