INFORMACJE od PGG DLA PRACOWNIKÓW.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z urlopu górniczego,albo jednorazowej odprawy pieniężnej w grudniu tego roku mogą złożyć odpowiedni wniosek do 02.11.2021. Informacje w tej sprawie udziela dział spraw pracowniczych na macierzystej kopalni.

UWAGA.

Wzięcie udziału w ostatnio publikowanej ankiecie tego dotyczącej nie oznacza, że wniosek został złożony