Rozmowy w Warszawie.

NOTATKA PO SPOTKANIU SYGNATARIUSZY UMOWY SPOŁECZNEJ W DNIU 24 STYCZNIA 2022 R.W dniu 24 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społeczne „Dialog” w Warszawie spotkali się sygnatariusze Umowy Społecznej dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego.Ze strony Rządowej spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych. Stronę Społeczną reprezentowali sygnatariusze Umowy Społecznej.Tematem spotkania było omówienie stopnia realizacji zapisów zawartych w Umowie Społecznej. Wicepremier Jacek Sasin przedstawił informacje nt. przygotowania Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym przygotowań do złożenia wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej.Strony przeanalizowały stan zagrożeń dla Polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa wynikający z Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej.W trakcie spotkania ustalono, że:

1️⃣

projekt wniosku notyfikacyjnego, bez informacji wrażliwych, zostanie przekazany Sygnatariuszom Umowy Społecznej. Podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie osi czasu i programów operacyjnych będą zapisy Umowy Społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

2️⃣

kontynuowane będą prace nad projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, a projekt – w najbliższym możliwym terminie – zostanie wniesiony pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów,

3️⃣

na kolejnym posiedzeniu sygnatariuszy zaproponowana zostanie formuła powołania Pełnomocnika ds. Transformacji Województwa Śląskiego,

4️⃣

strona Rządowa poinformowała o stanie prac nad realizacją rozdziału II Umowy Społecznej – nisko emisyjne projekty węglowe. Strona Społeczna uznała za konieczne przyśpieszenie tych inwestycji,

5️⃣

uznano za konieczne rozpoczęcie procesu renegocjacji elementów kosztowych Umowy Społecznej w zakresie planów operacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego.

6️⃣

wskazano reprezentanta strony związkowej jako obserwatora w procesie notyfikacji.

7️⃣

spotkania sygnatariuszy Umowy Społecznej będą miały charakter cykliczny. Kolejne spotkanie sygnatariuszy Umowy Społecznej odbędzie do 10 lutego 2022 r.