21 stycznia 1992 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał wpisu do Rejestru ogólnokrajowych organizacji związkowych Związek Zawodowy Górników w Polsce. 12 lutego 1992 r. Komitet Założycielski przekształcił się w Radę Krajową i na mocy jej uchwały 26 marca 1993 r. w Rudzie Śląskiej – Halemba odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów ZZG w Polsce.

W związku z licznymi głosami o zaniżonej wypłacie 14-tej pensji wynikającej z „Polskiego Ładu” informujemy, że naszej inicjatywy ( ZZGwPolsce ) aktualnie trwają przeliczenia wszystkich pracowników firmy i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Zarządem celem ustalenia wysokości rekompensat za utracone uposażenie