W związku z licznymi głosami o zaniżonej wypłacie 14-tej pensji wynikającej z „Polskiego Ładu” informujemy, że naszej inicjatywy ( ZZGwPolsce ) aktualnie trwają przeliczenia wszystkich pracowników firmy i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Zarządem celem ustalenia wysokości rekompensat za utracone uposażenie