W związku z licznymi głosami o zaniżonej wypłacie 14-tej pensji wynikającej z „Polskiego Ładu” informujemy, że naszej inicjatywy ( ZZGwPolsce ) aktualnie trwają przeliczenia wszystkich pracowników firmy i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Zarządem celem ustalenia wysokości rekompensat za utracone uposażenie

Dopłaty.

W PGG S.A. BĘDĄ LUTOWE DOPŁATY

Przy wypłatach 10 lutego br. będą na osobnych dowodach zarobkowych dopłaty w wysokości procentowej liczonej od kwoty 600 zł brutto.

Przy czym dla pracowników zatrudnionych pod ziemią jest to kwota 600 zł brutto, która dla pozostałych grup zawodowych stanowi 100%, i od niej wyliczona będzie wysokość dopłaty w wysokości:
➡️ 600 zł brutto – 100%, dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
➡️ 84,38%, dla pracowników zatrudnionych w ZPMW, ZIIT, ZRP,
➡️ 68,75%, dla pracowników powierzchni zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inżynieryjno-technicznych,
➡️ 62,50, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.