Wybory uzupełniające do władz związku (18.05.2019)