Świadczenia statutowe

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci -1raz w roku     – 100 zł

Zawarcie związku małżeńskiego                                    –   200 zł

Urodzenie dziecka                                                           –  200 zł

Zgon członka związku                                                    –   200 zł

Zgon członka rodziny                                                –         100 zł

Odprawa emerytalna – zależna od stażu związkowego

    –  do 10 lat członkostwa w ZZG w Polsce           300 zł

    –   10-14 lat członkostwa w ZZG w Polsce            500 zł

   –    15-24 lat członkostwa w ZZG w Polsce                 700 zł

       25 lat członkostwa w ZZG w Polsce                 1000 zł

Paczka dla chorych po 30 dniach choroby (3 razy w roku)                                     do  50 zł

Zapomoga bezzwrotna dla nowo wstępujących                                                           100 zł

Zapomoga zwrotna (chwilówka) maksymalnie do wysokości                                    500 zł

Okazjonalna paczka świąteczna                                      50 zł

Dofinansowanie do oddziałowych spotkań integracyjnych                20 zł

– Prezent Urodzinowy

– paczka na Dzień Dziecka

– zapomogi losowe – w przypadku udokumentowanego wniosku

– okazjonalny kufel „Barbórkowy” i kalendarz ścienny – bezpłatnie co rok

– dofinansowanie do imprez sportowo-rekreacyjnych

                          Powyższe świadczenia obowiązują od 1 lipca 2020