Świadczenia statutowe

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci -1raz w roku     – 100 zł

Zawarcie związku małżeńskiego                                    –   200 zł

Urodzenie dziecka                                                           –  200 zł

Zgon członka związku                                                    –   200 zł

Zgon członka rodziny                                                      –  100 zł

Odprawa emerytalna – zależna od stażu związkowego:

–  do 20 lat członkostwa w ZZG w Polsce           –   300 zł

–  powyżej 20 lat członkostwa w ZZG w Polsce        –   500 zł

Paczka dla chorych po 30 dniach choroby (3 razy w roku)                                     do  50 zł

Zapomoga bezzwrotna dla nowo wstępujących                                                        –  100 zł

Zapomoga zwrotna (chwilówka) maksymalnie do wysokości                    –                                                        500 zł

Okazjonalna paczka świąteczna                                    –  50 zł

Dofinansowanie do oddziałowych spotkań integracyjnych                 – 20 zł

– Prezent Urodzinowy (bon towarowy)

– paczka na Dzień Dziecka

– zapomogi losowe – w przypadku udokumentowanego wniosku

– okazjonalny kufel „Barbórkowy” (dla chętnych) i kalendarz ścienny – bezpłatnie co rok

– dofinansowanie do imprez sportowo-rekreacyjnych

                          Powyższe świadczenia obowiązują od 1 kwietnia 2023