Przypomnienie.

Przypominamy, że  Naszym Członkom statutowo przysługuje „Paczka dla chorych po 30 dniach choroby (3 razy w roku) do 50 zł„. Fakt dłuższej choroby należy zgłosić telefonicznie lub w siedzibie związku celem wcześniejszego przygotowania paczki . Zgłoszenie należy powtórzyć po kolejnych 30 dniach, gdy choroba trwa dalej . Niezgłoszenie będzie uniemożliwiało otrzymanie paczki.