Odrabianie dni w grudniu.

Po rozmowach Dyrekcji ze Związkami Zawodowymi postanowiono dokonać zmian w rozkładzie dni wolnych w grudniu 2018 roku.

Dni: 22.12.2018(sobota) i 29.12.2018(sobota) są normalnymi dniami pracy.

Dni: 24.12.2018(poniedziałek) i 31.12.2018(poniedziałek) są dniami wolnymi.