Kontakt

Dane kontaktowe

Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK „Sośnica”

44-100 Gliwice ul. Błonie 6

  • tel: (32) 717-86-59
  • fax: (32) 717-84-62

Pracujemy: od poniedziałku do piątku w godz: 6:00  –  14:30

                                                         w środy w godz: 6.00 – 15.00

Znajdziesz nas w budynku związkowym KWK Sośnica