Miesiąc: Maj 2019

Dzisiaj odbyły się Nadzwyczajne Wybory Uzupełniające w Naszej organizacji zakładowej po nagłej śmierci dotychczasowego przewodniczącego Ryszarda Tuszkiewicza . Wolą delegatów do końca kadencji w 2022 roku nowym przewodniczącym został kol. Bernard GRZEJA. Brakujące miejsce w Zarządzie Związku zostało powierzone kol. Jerzemu KULESZY. Z ramienia Rady Krajowej ZZG w wyborach uczestniczył kol. Arkadiusz SIEKANIEC. Zdjęcia z […]

Read more