Władze

Władze Związku  KWK Sośnica” na lata 2023-2028

ZARZĄD ZWIĄZKU:

PYTLARZ Krzysztof – Przewodniczący
GARBACZ Tomasz – Wiceprzewodniczący

BADURA Bernard

GRZEJA Bernard

JĘDRALCZYK Michał

ROSOŁOWSKA Bernadeta

RZEPKA Jakub

SZMALEC Wiesław

TYSZKO Julian (przewodniczący Koła Rencistów i Emerytów)

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA
ZIENKIEWICZ Stanisław- Przewodniczący
ZAPAŁA Przemysław