Władze

Władze
Związku Zawodowego Górników w Polsce
„KWK Sośnica” na lata 2018-2022

ZARZĄD ZWIĄZKU

 – Przewodniczący – GRZEJA Bernard
PYTLARZ Krzysztof – Wiceprzewodniczący
WOŹNIAK Radosław – Wiceprzewodniczący
JĘDRALCZYK  Michał

KULESZA Jerzy
MAJ Mariusz
MARGIECIOK Małgorzata
RONDUDA Dawid
RZEPKA Jakub
SZMALEC Wiesław
TYSZKO Julian

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA
GARBACZ Tomasz – Przewodniczący
RONDUDA Dariusz
PTAK Kamil