Miesiąc: Styczeń 2019

Informujemy że od 01.01.2019 roku zmieniła się Ustawa o Związkach Zawodowych i o reprezentatywności Związkowej. W Polskiej Grupie Górniczej S.A. są cztery związki zawodowe reprezentatywne (mające cechy charakterystyczne dla jakiejś zbiorowości): 1. NSZZ Solidarność 2. WZZ Sierpień 80 3. ZZG w Polsce (OPZZ) 4. ZZ Kadra (FZZ) i z nimi Pracodawca może rozmawiać i negocjować. […]

Read more

W dniu 17.01.2019 roku na Zebraniu Zarządu ZZGwP KWK „Sośnica” przyjęto : – uchwałę precyzującą otrzymanie świadczenia statutowego dla naszych członków: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 1 raz w roku – przysługuje dzieciom wyjeżdżającym poza miejsce zamieszkania na co najmniej 6 noclegów na kolonie, zimowiska, obozy i zielone szkoły. – uchwałę o wydaniu paczek z […]

Read more