Świadczenia statutowe

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci -1raz w roku                                                 100 zł

Zawarcie związku małżeńskiego                                                                                    200 zł

Urodzenie dziecka                                                                                                             200 zł

Zgon członka związku                                                                                                       200 zł

Zgon członka rodziny                                                                                                        100 zł

Odprawa emerytalna – zależna od stażu związkowego

       do 10 lat członkostwa w ZZG w Polsce                                                                  300 zł

       10-14 lat członkostwa w ZZG w Polsce                                                                  500 zł

       15-24 lat członkostwa w ZZG w Polsce                                                                  700 zł

       25 lat członkostwa w ZZG w Polsce                                                                     1000 zł

Paczka dla chorych po 30 dniach choroby (3 razy w roku)                                     do  50 zł

Zapomoga bezzwrotna dla nowo wstępujących                                                           100 zł

Zapomoga zwrotna (chwilówka) maksymalnie do wysokości                                    500 zł

Okazjonalna paczka świąteczna                                                                                        50 zł

Dofinansowanie do oddziałowych spotkań integracyjnych                                           20 zł

– rzeczowy Prezent Urodzinowy

– paczka na Dzień Dziecka

– zapomogi losowe – w przypadku udokumentowanego wniosku

– okazjonalny kufel „Barbórkowy” i kalendarz ścienny – bezpłatnie co rok

– dofinansowanie do imprez sportowo-rekreacyjnych

                                                    Powyższe świadczenia obowiązują od 1 lipca 2020