Podziękowanie.

Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „SOŚNICA” dziękuje delegacjom, pocztom sztandarowym i WSZYSTKIM uczestnikom pogrzebu przewodniczącego naszego związku Ryszarda TUSZKIEWICZA.