Kryzys rozmów w sporze zbiorowym o podwyżki w PGG. Mediacja nie przyniosła rezultatu.Następnym krokiem strony związkowej może być referendum strajkowe.CZY RZĄD PODEJMIE PRÓBĘ POKOJOWEGO ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU?