Nowy przewodniczący naszego związku ZZGwP KWK „SOŚNICA”

Dziś odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza kończąca VII kadencję Związku Zawodowego Górników w Polsce. Na nową kadencję został wybrany nowy zarząd i nowy ( po odejściu dotychczasowego przew. na emeryturę) jej przewodniczący ZZGwP KWK „Sośnica”- Krzysztof Pytlarz.