Porozumienie w sprawie wypłaty premii za duże zaangażowanie w pracy oraz podniesienie efektywności dla pracowników KWK Sośnica (Październik).