02.01.2024 wolne.

W związku z Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 01.12 2023 r. dotyczącym czasu pracy, ustanawia się dniem wolnym 02.01.2024 r. za dzień 06.01.2024 r. (Święto Trzech Króli – sobota).

Wobec powyższego KWK Sośnica również ustanawia dzień 02.01.2024 r. dniem wolnym od pracy.